Totemi

Totemi su samostojeći displayi, koji mogu biti svijetleći ili bez aktivnog osvjetljenja, a koji se dizajniraju specifično prema zahtjevima klijenta. Totem ćemo prema zahtjevima dizajnirati, izraditi i oslikati te ga postaviti na zadanu lokaciju.

Pleksiglas vanjskog oklopa totema nosi čelična podkonstrukcija, a rasvjeta totema izvodi se s fluo ili LED rasvjetom. Način montaže ovisi o veličini totema i postavlja li se unutar prostora ili na otvorenom. Totem može biti pravokutni ili zaobljen, a visina i širina se određuje prema mogućnostima postavljanja i željama klijenta.

Svaki totem je jedinstven. On je vrhunski oblik prezentacije nekog poslovnog subjekta i jasan je dokaz njegove poslovne moći i uspjeha.